Stem op unieke samenwerking Hart van Holland (09-08-2018)

Dit item is verlopen op 10-09-2018.

Nominatie Hart van Holland voor aanpak regionale leefomgeving

Het Hart van Holland is genomineerd voor de AandeSlag-Trofee. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan projecten die werken volgens de nieuwe Omgevingswet. Het idee bij deze wet is dat een ruimtelijk plan niet alleen van de overheden komt, maar uit overleg met betrokkenen in de regio. De samenwerking van de tien gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, dus Het Hart van Holland, is volgens de jury bijzonder te noemen. Vanaf vandaag kan iedereen stemmen en zo Hart van Holland helpen om de trofee te winnen.

Hoe ziet onze regio er in 2040 uit?

De omgeving waarin wij leven, de ruimte om ons heen waarin wij wonen, werken, recreëren, winkelen, fietsen, wandelen en studeren. Hoe ziet die omgeving in het Hart van Holland er in 2040 uit? Houden we droge voeten bij hoosbuien? Zijn er nog genoeg planten en dieren? Kunnen we allemaal nog ergens wonen en werken? Waar komt onze energie vandaan? Samen met inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties als het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het Hart van Holland aan de hand van deze vragen de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 opgesteld.

Belang van samen

Wethouder Marcel Cramwinckel portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet: “Over 30 jaar is het een stuk drukker in de regio dan nu. We zien de samenleving veranderen. Daar willen we wel op voorbereid zijn. Niet alleen qua verkeer, maar ook qua woningen, leefbaarheid, energietransitie, werkgelegenheid en sociaal beleid. Die zaken grijpen enorm op elkaar in. Vandaar dat de nieuwe Omgevingswet van groot belang is: ook voor Voorschoten. Samenhang creëren tussen zaken die elkaar beïnvloeden is belangrijk, niet alleen bij beleid zoals de verstedelijking en het groen houden, maar ook bij de concrete dienstverlening aan onze inwoners zoals we op het sociaal domein zien. Hart van Holland is zo’n samenwerkingsschakel die je nodig hebt en het project laat zien dat het werkt.”

Stem op jouw regio!

Niet eerder in de Nederlandse geschiedenis stelden tien gemeenten een gezamenlijke agenda voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie op. Dit heeft het Hart van Holland succesvol gedaan. “Het onderwerp energietransitie is op regionaal niveau stevig op de agenda gezet en is hiermee inspiratie voor lokale en regionale overheden op dit onderwerp. De inhoudelijke verdieping op energietransitie, water en biodiversiteit gaat verder dan menig ander onderzoek.” aldus het juryrapport. Daarom is het Hart van Holland een van de zes genomineerden uit tientallen aanmeldingen. Steun het Hart van Holland en stem via www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/trofee. De winnaar krijgt op 10 september de AandeSlag-Trofee uitgereikt uit handen van minister Kajsa Ollongren.

Top