Spreekuur bijzondere bijstand Voorschoten (30-04-2015)

Inwoners van de gemeente Voorschoten kunnen voor aanvragen voor bijzondere bijstand nu ook terecht bij het informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg. Hiervoor heeft de gemeente om de twee weken op woensdagmiddag een speciaal spreekuur geopend. Het spreekuur is bestemd voor inwoners die nog niet bekend zijn bij Werkplein Corbulo en voor inwoners die slecht ter been zijn of door andere omstandigheden niet in staat zijn naar Leidschendam-Voorburg te reizen. Inwoners die gebruik willen maken van het spreekuur kunnen hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 088 – 654 9502 of via e-mail: welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl.

“Wethouder Inge Nieuwenhuizen, (Zorg en Werk en Inkomen): “Met de komst van het spreekuur voor bijzondere bijstand is de dienstverlening bij het Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg verder uitgebreid. Ik ben blij dat inwoners uit Voorschoten nu dicht bij huis op een vertrouwde plek terecht kunnen op het moment dat zij behoefte hebben aan extra ondersteuning. Hiermee wordt het voor inwoners  makkelijker om gebruik te maken van deze regelingen.“

Regelingen voor minima

De gemeente Voorschoten heeft diverse regelingen om het mensen met een laag inkomen makkelijker te maken, zoals bijzondere bijstand en een collectieve ziektekostenverzekering. Deze regelingen zijn bestemd voor iedereen met een inkomen op of rond het minimumniveau. Met het spreekuur maakt de gemeente het voor inwoners makkelijker om een aanvraag voor bijzondere bijstand te doen. Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Meer informatie over deze voorwaarden en actuele bedragen is te vinden op de website: www.leidschendam-voorburg.nl/werkeninkomen

Bijzondere bijstand aanvragen via Werkplein Corbulo

Inwoners die al eerder bijzondere bijstand hebben aangevraagd, en dus bekend zijn bij het Werkplein Corbulo, kunnen voor nieuwe aanvragen voor bijzondere bijstand contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen in Leidschendam-Voorburg. Dit kan via telefoonnummer 14070. Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen bijzondere bijstand ook digitaal aanvragen. Hiervoor is wel een DigiD nodig. Meer informatie over bijzondere bijstand is te vinden op de website www.lv.nl/werkeninkomen

Informatiepunt Welzijn, werk en zorg

Bij het Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg van de gemeente Voorschoten kunnen inwoners terecht voor vragen over maatschappelijke ondersteuning, jeugd(hulp) en werk en inkomen. Het Informatiepunt is te vinden in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het loket is rechtstreeks te bereiken via 088-654 95 02 en via welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl. Het loket is dagelijks geopend van 8.30 – 12.30 uur. In de middag op afspraak.

Top