Rapportage verdiepend onderzoek bestuurlijke toekomst aan de raad aangeboden (16-05-2018)

Dit item is verlopen op 15-06-2018.

Op 14 mei heeft de burgemeester de rapportage ‘Verdiepend onderzoek bestuurlijke toekomst’ aan de raad aangeboden. De centrale vraag die in dit rapport wordt beantwoord, luidt: “Wat zijn, gezien de toekomstige opgaven van de gemeente Voorschoten, de gevolgen van de diverse bestuurlijke opties voor gemeente en inwoners?” Het rapport maakt daarmee inzichtelijk wat de effecten zijn van mogelijke keuzes. De uitspraken uit het rapport kunnen het gemeentebestuur helpen bij het komen tot een besluit over de toekomst van Voorschoten.

In december 2017 hebben prof. dr. Klaartje Peters en dr. Marieke van Genugten de opdracht gekregen een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de bestuurlijke toekomst van Voorschoten. De afgelopen maanden hebben de onderzoekers de gevolgen van diverse bestuurlijke opties in beeld gebracht, op basis van documentanalyses en gesprekken met portefeuillehouders en ambtenaren. Dit heeft geresulteerd in een rapport met daarin een objectief overzicht van de gevolgen van de diverse opties.  

Bespreking rapport

In de vergadering van de commissie Burger en Bestuur van 7 juni presenteren de onderzoekers het rapport. Vervolgens kan de raad in de raadsvergadering van 14 juni het rapport bespreken en besluiten wat er met het rapport wordt gedaan.

Vervolgtraject

Het rapport kan worden gezien als een van de bouwstenen om te komen tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten. Aangezien dit toekomstbepalende besluit een besluit is van de raad, is de raad aan zet bij het verder vormgeven van het vervolgtraject. In ieder geval moeten –zoals toegezegd– inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties worden geïnformeerd over het rapport en de gelegenheid krijgen tot het stellen van vragen. Het streven is om voor het eind van het jaar een besluit over de bestuurlijke toekomst te nemen.

Top