Raadsvergadering over herstelplan live thuis te volgen (20-03-2017)

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

De extra raadsvergadering van woensdagavond 22 maart 20.00 uur is thuis via internet te volgen. De link is voorschoten.nl/bestuur/gemeenteraad/vergaderingen/bekijk hier de vergaderagenda’s. U klikt hierna op de vergadering van de raad van 22 maart.

De vergadering vindt plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Er is bewust voor deze locatie gekozen omdat, vanwege de aanwezige apparatuur om de vergadering live via internet uit te zenden, de gehele Voorschotense bevolking bereikt kan worden. In de raadszaal is beperkte ruimte voor publiek. Vanwege de (brand)veiligheid is het aantal zitplaatsen beperkt en mag een beperkt aantal mensen staan.

Wij adviseren u daarom om de vergadering thuis te volgen. U bent uiteraard welkom in de raadszaal, maar houd er dan rekening mee dat u moet staan of dat de zaal vol is.

Top