Raad Voorschoten positief en constructief over vorming Leidse Regio (15-05-2017)

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

De raad van Voorschoten was de laatste in de rij om een besluit te nemen over de verkenning van bestuurlijke vormen voor de Toekomstvisie 2027 van de Leidse Regio. De andere deelnemende gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude waren al voorgegaan. De gedachte aan de vorming van een regioraad heeft nog geen brede steun gevonden bij de gemeenteraden in de regio.

Samenwerking met Wassenaar

Voor Voorschoten ligt de problematiek anders dan in de andere gemeenten. Voorschoten heeft nu een intensieve samenwerking  met de gemeente Wassenaar en wil daarom eerst met het  gemeentebestuur van Wassenaar in gesprek gaan om de mogelijke gevolgen van aansluiting van Voorschoten bij een bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse Regio te bespreken. Samenwerking in de Leidse Regio kan namelijk vergaande gevolgen hebben voor de bestaande samenwerking met Wassenaar, die vooral bestaat uit een gezamenlijke ambtelijke organisatie; de werkorganisatie Duivenvoorde.

Pas op de plaats

Parallel aan de gesprekken met Wassenaar wil de raad van Voorschoten met de gemeenten in de Leidse Regio op zoek blijven naar een vorm voor de Leidse Regio die enerzijds op draagvlak kan rekenen van de inwoners en anderzijds het mogelijk maakt om op een effectieve manier de ambities uit de Toekomstvisie 2027 van de Leidse regio te realiseren. Deze tweesporen-aanpak vergt de nodige afstemming in de tijd. Daarom maakt Voorschoten op dit moment even “pas op de plaats”, terwijl de ogen gericht blijven op het realiseren van ambities.

Voorwaarden samenwerkingsvorm Leidse regio

Om in deze zoektocht een begaanbare weg te vinden heeft de raad van Voorschoten vanuit een aantal uitgangspunten, zoals “regionaal denken, lokaal doen” en “doe vooral regionaal wat je lokaal niet goed kunt doen” een aantal inhoudelijke standpunten op een rij gezet, die moeten helpen om tot een gedragen en effectieve oplossing te komen. Dit zijn standpunten over het proces, over de opzet en inhoud van de samenwerkingsvorm, over de bestuurlijke houding en cultuur en over de vorm en bevoegdheden.

Belangrijke voorwaarden voor een samenwerkingsvorm in de Leidse Regio zijn:

 • Democratische legitimatie
 • Breed bestuurlijk draagvlak
 • Definitieve besluitvorming koppelen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
 • Voldoende slagkracht om ambities te realiseren
 • Evenwichtige spreiding van voorzieningen
 • Geen bestuurlijke drukte
 • Aandacht voor wijkgericht werken
 • Betrokkenheid burgers waarborgen en transparant bestuur
 • Ruimte voor groei
 • Scheppen van vertrouwen
 • Financiële mogelijkheden; het mag niet te duur worden
 • Zeggenschap van gemeenten voldoende waarborgen

Zodra het overleg met Wassenaar voldoende inzichten heeft opgeleverd en de ontwikkelingen in de Leidse Regio daarom vragen, zal de raad van Voorschoten een principieel besluit nemen over de deelname in de Leidse Regio. Dit zal definitief zijn beslag kunnen krijgen na de  gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Informatieavond voor de zomervakantie

Intussen gaat de gemeente Voorschoten het gesprek aan met de eigen inwoners. Voor 1 juli zullen de inwoners door een informatieavond worden geïnformeerd en de gelegenheid krijgen daar ook zelf iets van te vinden.

Top