Op zoek naar een nieuwe burgemeester (16-10-2020)

Nu Pauline Bouvy-Koene haar werkzaamheden als burgemeester helaas niet kan hervatten, gaat Voorschoten op zoek naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. Inmiddels heeft de vertrouwenscommissie – bestaande uit alle fractievoorzitters – hierover met de commissaris van de Koning gesproken. Op 16 november aanstaande vindt om 18:00 uur de raadsvergadering plaats waarin de profielschets wordt vastgesteld. Omdat de vorige profielschets van 2019 is, waarbij toen ook de resultaten van een inwonersconsultatie zijn betrokken, is ervoor gekozen de tekst nu alleen te actualiseren. Na vaststelling van de profielschets vindt de werving en selectie plaats, waarna de installatie en beëdiging is voorzien in mei 2021.

Top