Ontwerpbeleidsplan sociaal domein 2018–2021 ‘Iedereen doet mee’ vrijgegeven voor inspraak (11-10-2017)

Dit item is verlopen op 22-11-2017.

De gemeenteraad van Voorschoten heeft op 29 september 2017 besloten het ontwerpbeleidsplan sociaal domein 2018 – 2021 ‘Iedereen doet mee’ vrij te geven voor inspraak.

Het ontwerpbeleidsplan ligt vanaf 12 oktober 2017 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 te Voorschoten. U kunt het ontwerpbeleidsplan ook downloaden onder dit bericht.

Hebt u vragen over het ontwerpbeleidsplan dan kunt u die tijdens de periode van terinzagelegging richten aan Ingrid Linnemans of Suzan Penders  via het e-mailadres  beleidsociaaldomein@voorschoten.nl  of via het algemene telefoonnummer 14071 (toets alleen deze vijf cijfers).

Gedurende de inspraaktermijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14071.

Top