Ontwerp bestemmingsplan Leidseweg 120 en 122 ter inzage (15-02-2019)

Dit item is verlopen op 28-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten maakt bekend dat voor wijziging van de bestemming van de percelen Leidseweg 120 en 122 een ontwerp bestemmingsplan is opgesteld.  Het bestemmingsplan wijzigt de huidige bestemming van de percelen van kantoor naar een woonbestemming.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende zes weken, vanaf 15 februari 2019 tot en met 28 maart  2019 voor een ieder ter inzage via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen dit ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14071..

Top