Ontwerp besluit omgevingsvergunning Voorstraat 44 Voorschoten (06-12-2018)

Dit item is verlopen op 17-01-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van een aanbouw en dakopbouw en het wijzigen van het gebruik van horeca naar wonen (twee appartementen) op de eerste verdieping op het perceel Voorstraat 44 in Voorschoten.

Gedurende zes weken, van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019, is voor een ieder het ontwerp besluit met bijbehorende stukken in te zien. De digitale versie van het ontwerp van de omgevingsvergunning is beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is daarnaast op afspraak in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis van Voorschoten aan Leidseweg 25 te Voorschoten. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch via het telefoonnummer 14 071.

Bent u het niet eens met dit ontwerp besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze gedurende de bovengenoemde periode richten aan college van Burgemeester en wethouders Voorschoten, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Top