Onderzoek GGD Hollands Midden naar gedrag bij bestrijding coronavirus (20-04-2020)

We proberen al een tijdje met zijn allen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De overheid roept ons op om vol te houden en bepaalde gedragsmaatregelen na te leven. Zoals vaker en langer je handen wassen, 1.5 meter afstand houden en niet op bezoek te gaan bij kwetsbare ouderen. Lukt dit? Hoe ervaren we dit? Op die vragen willen we graag antwoord. Meedoen kan tot en met vrijdag 24 april. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld, geen enkele betrokken onderzoeker kan zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

We vragen u deze vragenlijst in te vullen.

Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?

We willen beter begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun motieven zijn om zich hieraan te houden en wat de impact is op de mentale, fysieke en sociale gezondheid. Als we dit beter begrijpen dan kunnen de beleidmakers op regionaal en nationaal niveau hier rekening mee houden bij het vaststellen van maatregelen en/of de communicatie over de maatregelen verbeteren.

Samenwerking RIVM, GGD’en, gemeenten en GGD GHOR Nederland

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. In de regio Hollands Midden voert de GGD Hollands Midden, samen met de gemeentes van deze regio, het onderzoek uit. Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei. Meer informatie over het gedragsonderzoek vindt u hier.

Top