Onderzoek gemeente Voorschoten: “Regionaal organiseren vanuit publieke waarde' (10-07-2019)

Het afgelopen half jaar heeft het bureau Berenschot een onderzoek gedaan naar wat voor organisatie er nodig is om de gemeentelijke taken en ambities het beste te kunnen uitvoeren. In het onderzoek is nadrukkelijk uitgegaan van de publieke waarde voor inwoners, maatschappelijke opgaven en de toekomstvisie van Voorschoten. Andere factoren die zijn meegenomen in het onderzoek zijn de gewenste bestuurlijke zelfstandigheid van Voorschoten en de lijn van focus op de Leidse regio.

Onderzoek Berenschot

Het bureau Berenschot is aan de slag gegaan met de vraag: Wat voor soort organisatie is er nodig om de gemeentelijke taken en ambities te verwezenlijken inclusief de regie en sturing op de samenwerkingsverbanden (formeel en informeel) voor Voorschoten (met in het achterhoofd bestuurlijke zelfstandigheid en focus op de Leidse Regio)?

Daarvoor zijn er verschillende interviews gehouden met belanghebbenden en is er deskresearch verricht. Daarin zijn er verschillende rapporten bij elkaar gebracht. Ook het rapport van Radar is hierin meegenomen.

Het rapport Berenschot, de infographic, het rapport Radar en de raadsinformatiebrief kunt u onder dit bericht downloaden.

Top