Met Klijnsmagelden gaan gemeente Voorschoten en Leergeld Voorschoten kinderen uit minimagezinnen ondersteunen (04-12-2017)

Dit item is verlopen op 25-12-2017.

Gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar en een minimuminkomen hebben het financieel erg moeilijk. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten €40.000,- van de Klijnsmagelden deze decembermaand beschikbaar te stellen aan Leergeld Voorschoten.

Wethouder Nanning Mol: “Het is belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Maar gezinnen met een minimuminkomen hebben vaak te weinig geld om voor hun kinderen bijvoorbeeld de juiste schoolspullen, een fiets of de contributie voor een sportvereniging te betalen. Leergeld Voorschoten kan deze kinderen heel goed helpen, door ondersteuning in natura te bieden. Daarom stellen wij dit jaar nog 40.000 euro vanuit de daarvoor bestemde Klijnsmagelden beschikbaar aan Leergeld Voorschoten. Zo kunnen we samen kinderen uit arme gezinnen dat extra zetje geven om goed mee te kunnen doen!”

Extra ondersteuning voor Voorschotense gezinnen

Armoedebeleid en ondersteuning zijn thema’s die al langer spelen in Voorschoten. Naar aanleiding van gesprekken tijdens de Sociale Conferentie, in de samenleving en in de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om voor deze doelen € 40.000,- ter beschikking te stellen aan Leergeld Voorschoten. Het bedrag is afkomstig uit de zogeheten Klijnsmagelden, budget dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van kinderen uit arme gezinnen. De gemeente Voorschoten wil dit bedrag effectief inzetten, zodat het bijdraagt aan een groter deelname van kinderen in armoedesituaties in de samenleving. En daarom is Leergeld Voorschoten gevraagd om deze middelen terecht te laten komen bij deze doelgroep.

Leergeld Voorschoten

De Leergeld Voorschoten heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld Voorschoten biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. De beschikbaar gestelde middelen worden zo veel als mogelijk bij lokale Voorschotense organisaties besteed.

Otto Schage bestuur Leergeld Voorschoten: “Ik ben blij dat dit besluit is genomen. Met een bedrag van €40.000,- kunnen we veel meer kinderen bereiken en helpen dan nu mogelijk was. Meekomen in de maatschappij is heel belangrijk. Door sport of muziekles weer toegankelijk te maken. Dit bedrag maakt het verschil.“

Wilt u ook een aanvraag doen?

Wilt u ook weten wat Leergeld Voorschoten voor uw gezin kan betekenen? Neem dan contact op met Leergeld Voorschoten en stuur een email naar info@leergeld-voorschoten.nl. Want alle kinderen mogen meedoen. Ook in Voorschoten!

Top