Landschapspark Duivenvoorde opnieuw van allure (10-09-2015)

Op 9 september vond de feestelijke opening van het herstelde Landschapspark Duivenvoorde plaats. De afgelopen jaren is met grote zorgvuldigheid gewerkt aan de uitvoering van het parkherstelplan Duivenvoorde van landschapsarchitect Michael van Gessel. Het resultaat: meer wandel- en verblijfsmogelijkheden voor bezoekers, herstel van natuurlijke vitaliteit, van oude zichtlijnen en contouren. Dankzij de ruimhartige steun van overheden en fondsen kon het plan de afgelopen jaren worden gerealiseerd.   De officiële opening vond plaats in de Leidse tuin, de romantische en idyllische ommuurde kruiden- en bloementuin met boomgaard, die vanaf heden toegankelijk zal zijn voor het publiek. 

Film

Ter gelegenheid van de voltooiing van het parkherstelplan is een publieksfilm over het Landschapspark Duivenvoorde gemaakt met spectaculaire drone-beelden. De film is te zien via deze link.

Gratis toegang tijdens Open Moumentenweekend

De publieksopening van het park Duivenvoorde vindt plaats tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september. Tijdens dit weekend heeft het publiek gratis entree en zijn er tal van zomerse activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden er rondleidingen door het hernieuwde park verzorgd. Het adres is Laan van Duivenvoorde 4. 

Parkherstelplan

Met zijn plan heeft Van Gessel opnieuw structuur in het park aangebracht. Boomgroepen, lanen, wandelpaden, gras- en waterpartijen kregen de vloeiende contouren uit de tijd van Zocher terug. Dat geeft lucht, ruimte en natuurlijke  vitaliteit. Spectaculair is het herstel van de oude zichtlijnen op het omringende landschap. Naast het herstel van de monumentale aanleg van Zocher verwijst het hernieuwde park ook naar de barokke tuinaanleg van voor 1800. Zo is een nieuwe bosvijver aangelegd op de plaats waar zich in de 18de eeuw een groot waterbassin bevond en zijn oude bomenlanen hersteld. Ook is het park beter toegerust op de 21ste eeuw met meer wandelpaden, nieuwe wandelbruggen en zitbankjes en een voorziening voor parkeren. 

Leidse tuin

De Leidse tuin heeft een ware metamorfose ondergaan. Deze idyllische, ommuurde tuin met boomgaard (hoogstamfruit) en fleurige bloemen- en kruidentuin is vanaf heden geopend voor het publiek. In de nabije toekomst zal hier een bezoekerspaviljoen verrijzen (informatie- en kassafunctie, landgoed- en museumwinkel en horeca). 

Foto-informatie: Alexander Schimmelpenninck van der Oye, oud-voorzitter Stichting Duivenvoorde, gedeputeerde Han Weber en Holland Rijnland bestuurder Kees den Ouden, portefeuillehouder Natuur en Landschap,  verrichten gezamenlijk de openingshandeling bij het toegangshek van de Leidse Tuin. Rechts Dick de Vlieger, de terreinbeheerder van kasteel Duivenvoorde. (Foto: Stichting Duivenvoorde)

Top