Kanaal van Corbulo gevonden in Voorschoten (01-04-2015)

Wethouder Bianca Bremer van de gemeente Voorschoten en hoogheemraad Aad Straathof van het hoogheemraadschap van Rijnland brachten vanmiddag een bezoek aan de Starrenburgerpolder, waar een deel van de houten beschoeiing van het kanaal van Corbulo is gevonden.

Tijdens het archeologisch onderzoek is de kleivulling, van dit in het veen gegraven kanaal, vrijgelegd. Daarnaast zijn er enkele houten palen ontdekt welke een onderdeel vormen van de houten beschoeiing. Het onderzoek is een samenwerking tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Voorschoten.

Hoge archeologische waarde

Binnen het ‘Watergebiedsplan Zuidgeest’ voert Rijnland maatregelen uit in de Starrenburgerpolder om het watersysteem te verbeteren. Het watergebiedsplan richt zich tot 2020 op de polders rondom Voorschoten en Wassenaar. De Starrenburgerpolder is een gebied met hoge archeologische waarde. Rijnland heeft daarom vooraf op het graven en verbreden van de hoofdwatergangen een archeologisch bureau- en veldonderzoek uitgevoerd in samenwerking met ingenieursbureau Arcadis. Op aanwijzing van de gemeente archeoloog van Voorschoten werd hierbij gericht onderzoek uitgevoerd op de locatie, waar op oude luchtfoto’s en de hoogtekaart een rechte structuur zichtbaar was. Tijdens proefboringen werd een kleivulling en een houten paal ontdekt. Na onderzoek is de houten paal gedateerd op circa 50 na Christus.

Kanaal van Corbulo

De datering van de paal komt overeen met het uit historische bronnen bekende kanaal van Corbulo. Het kanaal is in opdracht van de Romeinse veldheer Corbulo in circa 50 na Chr. aangelegd. Het kanaal vormde een gegraven verbinding tussen de Maas en de Rijn. De exacte ligging was eeuwenlang onzeker en onderwerp van discussie. Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw werd het kanaal teruggevonden in Leidschendam. Recent is daar nog een deel ontdekt ter hoogte van de Bachlaan. Lange tijd werd wel vermoed dat het kanaal via Voorschoten naar de Oude Rijn moest lopen, maar het exacte tracé was in Voorschoten nooit eerder aangetoond. Tot de huidige ontdekking in de Starrenburgerpolder.

Waarderend onderzoek

Op dit moment voert RAAP Archeologisch Adviesbureau een zogenaamd waarderend onderzoek uit. Hier wordt door middel van een proefsleuf de exacte locatie en opbouw van het kanaal onderzocht. Met de resultaten van het onderzoek kan worden bekeken of en hoe het kanaal kan worden beschermd. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Voorschoten voeren het archeologisch onderzoek gezamenlijk uit. Deze samenwerking is van belang omdat, gezien de beperkte verstoringsdiepte van de watergangen, het kanaal anders slechts gedeeltelijk onderzocht kan worden. In verband met de bijzondere vindplaats heeft het college van Voorschoten daarom besloten een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Met deze bijdrage kan het hele kanaal gewaardeerd worden. Met de resultaten van het onderzoek naar de daadwerkelijke loop van het kanaal van Corbulo kan mogelijk een bijdrage worden geleverd aan de ‘UNESCO Werelderfgoed nominatie van de Romeinse Limes’.

Top