Informatieavonden verkenning A4 Burgerveen-N14 (12-09-2019)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseert twee informatiebijeenkomsten over de tussentijdse resultaten van de Verkenning A4 Burgerveen–N14. Hieronder leest u de tekst uit de uitnodiging van het ministerie IenW.

Achtergrond

Met de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen–N14 wil het ministerie van IenW  de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de  N14 verbeteren. Als het verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden,  vermindert ook de drukte op de omliggende lokale en provinciale wegen.  In de MIRT-Verkenning doen we nader onderzoek naar twee alternatieven: een extra rijstrook op de hoofdrijbaan in beide rijrichtingen, aangevuld  met een mogelijke aanpassing van de parallelbaan tussen de aansluitingen Hoogmade en Zoeterwoude-Dorp.

Waarom deze informatieavonden?

We informeren u graag over de werkwijze van de milieueffectrapportage- procedure (m.e.r-procedure) en de tussentijdse resultaten van deze m.e.r-procedure. Ook laten we u tijdens de avonden graag de wegontwerpen  zien van de alternatieven die we onderzoeken. De ontwerpen geven een beeld van hoe de verbreding van de weg kan worden gerealiseerd en met welke  factoren het project rekening houdt. In deze fase beschikken we nog niet over een definitief ontwerp en een Voorkeursalternatief. De Structuurvisie, inclusief het Voorkeursalternatief, wordt begin 2020 verwacht.

Waar en wanneer?

Datum:  23 september 2019 Locatie:   Restaurant Tussen Kaag en Braassem,  Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering
Datum:  24 september 2019 Locatie:   Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw,  Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten

Programma

De avonden hebben dezelfde opzet en inhoud. Ze hebben het karakter  van een informatiemarkt. Er is geen plenair gedeelte, iedereen kan op  elk moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen. U vindt op de  informatiemarkt informatie over het project en de procedure. Op beide avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat  aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Vragen?

Kijk op www.a4burgerveen-n14.nl, of bel de landelijke informatielijn  van Rijkswaterstaat: 0800-8002. 

Top