Informatie Coronavirus: spoedoverleg Onderwijs (27-03-2020)

Scholen, kinderopvangcentra en de gemeente voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang voor onderwijs en kinderopvang voor ouders met cruciale beroepen (ook als één van de twee ouders een cruciaal beroep uitoefent).

Dit geldt ook voor de volgende leerlingen:

  • Die thuis meer begeleiding/zorg nodig hebben en ook voor invoering van de corona maatregelen jeugdhulp ontvingen.
  • Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is.
  • Leerlingen waarbij het thuis gaat knellen door het wegvallen van school waardoor de verhouding draagkracht/ draaglast voor gezinnen in het geding komt.  

Voor de opgevangen kinderen (waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben) wordt vervoer in stand gehouden.

Derhalve is het spoedoverleg onderwijs in het leven geroepen om voor deze kinderen opvang te faciliteren, calamiteiten op te vangen, zaken in kaart te brengen en zorg te leveren daar waar nodig.

Inmiddels hebben de scholen en kinderopvangorganisaties de opvang grotendeels geregeld voor deze leerlingen.

Voor het laatste corona nieuws kijkt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Mocht u verder nog vragen of zorgen hebben, kunt u terecht bij: ajans@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Top