Hoogheemraadschap van Rijnland toetst objecten op keringen (05-11-2018)

Dit item is verlopen op 07-02-2019.

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert het project Toetsing Regionale Keringen uit. Hiervoor toetsen zij objecten zoals sluizen, gemalen, molens, kunstwerken, etc. op veiligheid. Dit doen zij in en op de ruim 1200 kilometer regionale keringen binnen Rijnlands beheergebied.

Wat merkt u van de toetsing?

Het betreft een visuele toetsing. De inspecteurs, te herkennen aan oranje Rijnland-hesjes, bekijken en beoordelen de objecten in en op de keringen. Voor de toetsing zijn geen graafwerkzaamheden of machines nodig. Het hoogheemraadschap verwacht dat omwonenden en grondeigenaren geen overlast ondervinden van de toetsing.

Waarom een toetsing?

Objecten in en op de waterkeringen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van keringen en deze daarmee verzwakken. Dit geldt zowel voor de kunstwerken als voor waterkerende constructies (damwanden) en niet-waterkerende objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen). De invloed van deze objecten op de veiligheid is nu onbekend. De toetsing geeft het hoogheemraadschap een beter beeld van de veiligheid van haar keringen.

Planning

Dit najaar begint het hoogheemraadschap met de toetsing van de kunstwerken. De andere objecten wordt getoetst in de periode tot 2022.

Meer informatie

Wilt u meer weten over TReK? Kijk op rijnland.net/trek of bel het Klant Contact Team van het Hoogheemraadschap via telefoonnummer 071 - 306 3535.

Top