Herhaald verzoek tot weghalen van de boten die liggen afgemeerd aan de passantenplaatsen aan de Koperwieklaan (22-06-2020)

Willen de eigenaren van de boten die aangemeerd liggen aan de passantenplaatsen gelegen bij de Koperwieklaan, langs de speeltuin deze zo spoedig mogelijk verwijderen?

Meer informatie

Team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 14071.

Top