Gezamenlijk persbericht H10 over jeugdhulp 2020 (02-12-2019)

Tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10) hebben gesprekken gevoerd met de jeugdhulpaanbieders die een kort geding hadden aangespannen over de tarieven. Samen hebben ze in sneltreinvaart verkend onder welke condities de jeugdhulp in 2020 gecontinueerd kan worden. Nu hebben de tien regiogemeenten alle aanbieders een aanbod voor 2020 gedaan. “Het is goed dat de jeugdzorg ook vanaf 1 januari kan worden aangeboden. Dat is voor nu het belangrijkste”, aldus Monique Lamers, wethouder Jeugd in Voorschoten.

Het volledige persbericht kunt u onder dit bericht downloaden.

Top