Gemeente Voorschoten houdt Dorpsdialoog over zwemmen in Voorschoten (21-03-2019)

Dit item is verlopen op 28-03-2019.

Wat zijn uw ideeën? Praat mee op dinsdagavond 26 maart! 

De gemeente Voorschoten organiseert op dinsdag 26 maart een Dorpsdialoog over ‘zwemmen in Voorschoten’. De avond is bedoeld om ideeën van inwoners op tafel te krijgen. Deze bijeenkomst vindt van 19:30 – 21:30 uur plaats op de locatie van zwembad het Wedde, Richard Wagnerlaan 85 in Voorschoten. U bent vanaf 19:15 uur van harte welkom. U kunt de Dorpsdialoog ook live volgen op Facebook

Programma Dorpsdialoog

Onder leiding van een externe begeleider wordt in dialoogroepen het gesprek gevoerd over op welke wijze we met elkaar de functie ‘zwemmen in Voorschoten’ vormgeven. Tijdens de bijeenkomst geeft wethouder Cramwinckel uitleg over het proces en de vervolgstappen. 

Waar staan we nu? 

In opdracht van de gemeenteraad is vorig jaar een onafhankelijke Taskforce ‘zwemmen in Voorschoten’ aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om het zwembad voor Voorschoten te behouden. De bevindingen van de Taskforce zijn tijdens een openbare bijeenkomst op 1 november 2018 gepresenteerd en staan in het rapport “zwemmen in Voorschoten”. In navolging van dit rapport heeft het gemeentebestuur besloten om een vervolgonderzoek te starten naar het zwemmen in Voorschoten.

Aanmelden 

Wilt u meepraten tijdens deze Dorpsdialoog? Meld u dan aan via zwembad@voorschoten.nl. Vermeld uw naam en met hoeveel mensen u komt.    
Meer informatie is te vinden op de speciale projectpagina 'Zwemmen in Voorschoten'.   

Privacy gewaarborgd

De privacy van ingebrachte ideeën door de deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het vraagstuk “Zwemmen in Voorschoten”.

Top