Extra maatregelen tegen toename (zwerf)afval (26-06-2020)

Omdat meer mensen thuis zitten, zien we een grote toename in de hoeveelheid (zwerf)afval. Heel begrijpelijk roept dit ergernis en vragen bij inwoners op. Daarom hebben we afgelopen periode extra maatregelen genomen. Prullenbakken in het centrum en verzamelcontainers worden vaker geleegd en er worden vaker rondes gereden om afval dat naast milieuparkjes is geplaatst op te halen. Daarnaast houden onze handhavers extra toezicht. De overlast proberen we op die manier zoveel mogelijk te beperken. Helaas verdwijnt hiermee niet alle overlast die door inwoners wordt ervaren.

Aan u als inwoner willen wij vragen rekening te houden met elkaar en verantwoordelijkheid te nemen. Controleer of een verzamelcontainer daadwerkelijk vol zit, ook al ligt er afval naast. Voor afval dumpen is geen excuus. Dit veroorzaakt veel overlast, ook voor het milieu. Grofvuil kan aan huis worden opgehaald of naar de milieustraat worden gebracht. Bekijk de informatie over grofvuil. De wachttijd voor de milieustraat is momenteel langer dan normaal door aangepaste regels. Houd hier rekening mee. Werkt u mee aan het schoonhouden van uw buurt? Als u zelf de handen uit de mouwen wil steken voor een schone buurt, dan kunt u zo nodig opschoonmaterialen als grijpers aanvragen via het klantcontactcentrum 14071. Alle hulp wordt erg gewaardeerd!

Top