Evenementen per 1 juli 2020 (07-07-2020)

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is opgeheven. Deze versoepeling per 1 juli komt voor veel mensen die een evenement willen organiseren als een aangename verrassing. Maar ook voor gemeenten en andere overheidsdiensten is dit een onverwachte ontwikkeling.

De gemeente Voorschoten neemt aanvragen voor evenementen vanaf 1 juli weer in behandeling. De versoepeling betekent echter NIET dat er dan ook al meteen weer evenementen kunnen worden gehouden. Ook voor evenementen gelden namelijk de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand en bij de meeste evenementen moeten bezoekers een zitplaats hebben. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee bij het organiseren van een evenement en ook bij het toetsen en beoordelen van een evenementenvergunning. Als organisatie bent u wel verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het evenement. Leest u onderstaande informatie goed door zodat u een goed besluit kunt nemen over of u de aanvraag wel of niet wilt indienen.

Hoe ziet een evenement er in de 1,5 meter samenleving uit?

Algemene regels voor een binnenevenement   

  • 1,5 meter afstand bewaren;
  • maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
  • er geldt geen maximumaantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, met reservering en gezondheidscheck vooraf;
  • in locaties met doorstroom van bezoekers, winkels, musea, bibliotheken en andere geldt ook geen maximumaantal personen, wel de 1,5 meter afstand.

Algemene regels voor een buitenevenement

  • 1,5 meter afstand bewaren;
  • maximaal 250 personen (exclusief personeel);
  • in de horeca moet altijd gewerkt worden met een vaste zitplaats;
  • er geldt geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

Hoe vraagt u een evenementenvergunning aan of doet u een melding?

Voor het organiseren van een evenement (dit kan zijn een straatfeest of - barbecue, maar ook een festiviteit op privéterrein dat voor iedereen toegankelijk is) was al eerder een vergunning of een melding nodig. Als u nu weer zoiets wilt organiseren is er aanvullend een coronaproof plan nodig. Een voorbeeld van hoe u een dergelijk plan kunt opstellen kunt u vinden op de site van de gemeente Voorschoten.

Via deze link wordt u geleid naar het aanvraagformulier waar u uw evenement kunt aanvragen/melden en waar u ook uw coronaproof plan verplicht moet uploaden. Uw plan wordt door de gemeente en (soms) hulpdiensten getoetst. Als dit goed bevonden is krijgt u, de evenementenorganisator, als ook aan alle andere eisen wordt voldaan, de gevraagde vergunning of melding voor uw evenement. U heeft er dan als organisator, alles aan gedaan en laten zien dat u het evenement zo veilig mogelijk gaat organiseren.

De gemeente helpt u natuurlijk graag bij het vormgeven van het coronaproof plan of om te bepalen of uw feest onder de vergunnings- of meldingsplicht valt. U kunt telefonisch of via de mail contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid (APV), telefoonnummer 14070 of apv@wodv.nl.

Houd rekening met 6 weken

Al met al zal de behandeling van een aanvraag om een “corona 2020-evenementenvergunning” langer gaan duren dan voorheen. Voor de behandeling van een aanvraag moet rekening worden gehouden met een periode van minimaal 6 weken. We doen er alles aan om vergunningen zo snel mogelijk te verlenen. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg.

Top