Eénrichtingsverkeer Papelaan en omleidingsroute (09-08-2017)

Dit item is verlopen op 09-09-2017.

Door de werkzaamheden aan de kruising van de Koninklijke Marinelaan met de Veurseweg rijden veel automobilisten de Papelaan in tegen de rijrichting in. Het gaat om het stuk van de Papelaan tussen de Veurseweg en de Hyacintstraat dat eenrichtingsverkeer is naar de Veurseweg toe.

Door de beperkte breedte en de parkeervakken aan weerszijden is de Papelaan niet geschikt voor verkeer in twee richtingen. Ook niet tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt. Om aan de verkeersdeelnemers duidelijker te maken dat er eenrichtingsverkeer geldt, heeft de gemeente al grote verbodsborden met een gele achtergrond in de straat geplaatst.

De komende tijd besteden de politie en de gemeentelijke toezichthouders (BOA’s) extra aandacht aan de verkeersovertreders op de Papelaan die het verbodsbord negeren.

De omleidingsroute vanuit zuidelijke richting naar het centrum, Wassenaar of Leiden, die ook ter plaatse is aangegeven, loopt via de Karel Doormanlaan om vervolgens via Generaal Spoorlaan en de Rouboslaan op de Wijngaardelaan terecht te komen. Download de omleidingsroute (PDF-document 42 kB).

De werkzaamheden aan de kruising duren naar verwachting nog tot en met eind september.

Top