Duurzaamheidsavond 18 september (12-09-2019)

Wat is dé opgave voor ondernemers en burgers in de 21e eeuw? Verduurzaming! Onze leefstijl en productieprocessen moeten veel duurzamer om de wereld leefbaar te houden. Van duurzame energieopwekking en minder energieverbruik tot het verminderen en hergebruiken van afvalstromen. We zullen er allemaal ons steentje aan moeten bijdragen.

Reden voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar, Ondernemend Wassenaar (OW) en Ondernemersvereniging Voorschoten om de handen ineen te slaan om samen met jou stappen te zetten die leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk, zonder dat welvaart en welzijn in het gedrang komen.

Mede namens The British School in The Netherlands (BSN), die op deze manier graag kennis maakt met de ondernemers uit beide dorpen, worden daarom alle Voorschotense en Wassenaarse ondernemers uitgenodigd voor een duurzaamheidsavond op 18 september a.s. in het schoolgebouw op Jan van Hooflaan 3 te Voorschoten. Graag delen we dan ideeën en plannen en hopen we te inspireren om samen aan de slag te gaan. Deze grote uitdaging kunnen we immers alleen samen tot een succes maken.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.15-19.30 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 19.30-19.35 uur Verwelkoming door Paul Topping (directeur BSN Voorschoten)
  • 19.35-19.45 uur Doel van de avond door de voorzitters van beide ondernemersverenigingen Frank ten Have en Peter Römer
  • 19.45-20.00 uur Omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland over wet- en regelgeving, handhaving en informatieplicht
  • 20.00-20.20 uur Duurzaamheid op de bedrijventerreinen door Berry van der Holst (Maaldrift) en Mark van Rooyen (Dobbewijk)
  • 20.20-20.35 uur Presentatie British School en studenten, die op zoek zijn naar stagemogelijkheden en parttime werk
  • 20.35-20.45 uur Ambities gemeenten door de wethouders Monique Lamers (Voorschoten) en Lia de Ridder (Wassenaar)
  • 20.45-20.50 uur Vervolgstappen door Ruben Ribbius (procesmanager duurzaamheid Werkorganisatie Duivenvoorde)
  • 20.50-21.30 uur  Netwerkborrel en rondleidingen door het schoolgebouw

Bent u erbij op 18 september?

Alle Wassenaarse en Voorschotense ondernemers zijn van harte welkom. U kunt u tot uiterlijk 11 september aanmelden via de website van Ondernemersvereniging Voorschoten. Dit in verband met de veiligheidseisen van de school en het aantal stoelen en drankjes. Heeft u eerst nog een vraag? Stuur die dan een e-mail naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl.

Top