Dorpsdialoog Zwemmen in Voorschoten (28-03-2019)

De gemeente Voorschoten organiseerde op dinsdag 26 maart een Dorpsdialoog over ‘zwemmen in Voorschoten’. Zo’n 40 geïnteresseerden bezochten de avond om met elkaar het gesprek te voeren over hoe we samen de functie ‘zwemmen in Voorschoten’ kunnen vormgeven. Bekijk onze Facebookpagina voor het videoverslag.

Waar staan we nu? 

In opdracht van de gemeenteraad is vorig jaar een onafhankelijke Taskforce (werkgroep) ‘zwemmen in Voorschoten’ aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om het zwembad voor Voorschoten te behouden. Deze bevindingen staan in het rapport “zwemmen in Voorschoten”. In navolging van dit rapport heeft het gemeentebestuur besloten om een vervolgonderzoek te starten naar het zwemmen in Voorschoten. Deze Dorpsdialoog maakt onderdeel uit van dit onderzoek.

In het vervolgonderzoek worden 4 scenario’s uitgewerkt:

  • Het behoud van een volledige zwemfunctie op dezelfde locatie
  • Het realiseren van een beperkte zwemfunctie op dezelfde locatie
  • Het realiseren van een volledige zwemfunctie op een andere locatie 
  • Het sluiten van het zwembad

Proces

Tijdens de avond werden aanvullend op deze scenario’s ideeën opgehaald. Deze ideeën worden tot 8 april op haalbaarheid getoetst. Het college van B&W beoordeelt de resultaten eind april. Op 18 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over zwemmen in Voorschoten. Via onze website en socialmediakanalen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij bedanken iedereen die een bijdrage aan de Dorpsdialoog heeft geleverd. Heeft u zelf nog ideeën? Deel ze tot 30 maart met ons via zwembad@voorschoten.nl.

Top