Concessieovereenkomst kinderboerderij met 10 jaar verlengd (12-09-2019)

In 2014 is er een concessieovereenkomst voor 5 jaar afgesloten tussen de gemeente Voorschoten en de Stichting Kinderboerderij Voorschoten ten behoeve van de exploitatie van de kinderboerderij Voorschoten. Deze overeenkomst is nu verlengd met 10 jaar.

De kinderboerderij Voorschoten ligt op Landgoed Rosenburgh. Een locatie waar kinderen in contact komen met speelse geitjes, schapen, herten, cavia's en konijnen. Ook zijn er kippen, ganzen, kalkoenen en pauwen. Door het jaar heen worden er diverse activiteiten rond een bepaald thema georganiseerd. Wethouder Monique Lamers: “De kinderboerderij is zeker een bezoekje waard! Het is een mooie openbare voorziening voor alle inwoners van Voorschoten waar ik heel blij mee ben.”

Financiële situatie Voorschoten leidt tot verlaagde bijdrage

Sinds 2014 heeft de beheerder Sandy Seijn een goed draaiende kinderboerderij in Voorschoten neergezet. De financiële situatie van Voorschoten heeft er toe geleid dat er keuzes gemaakt moesten worden in de begroting van 2018 en verder, waardoor de exploitatiebijdrage van de gemeente aan de kinderboerderij per 2020 wordt verlaagd van € 73.000 naar € 15.000 per jaar. Desondanks heeft ook Sandy de overeenkomst ondertekend om zo de kinderboerderij in stand te houden.

Gemeente en kinderboerderij regelmatig in gesprek

De Stichting Kinderboerderij Voorschoten en de portefeuillehouder Monique Lamers voeren regelmatig overleg om onder andere gezamenlijk inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn voor alternatieve inkomstenstromen voor de Stichting om de kinderboerderij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsorships, uitbreiden van de zorgfunctie en donateurschap.

Wilt u de kinderboerderij steunen?

Dat kan via de website www.stichtingkinderboerderijvoorschoten.nl

Foto-informatie: v.l.n.r. Lineke Bruins (voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Kinderboerderij Voorschoten), Sandy Seijn (beheerder Kinderboerderij Voorschoten), wethouder Monique Lamers

Top