Bevindingen eerste afsluitingsweekend N44 (19-09-2019)

Het afgelopen weekend was het eerste weekend van de afsluitingen van de N44. In de voorgaande drie weken is er op veel manieren aandacht gevraagd voor de werkzaamheden, de te verwachten overlast en de mogelijke alternatieven. Ook voor Voorschoten heeft de afsluiting impact gehad op het verkeer omdat de kruising met de Papeweg in beide richtingen werd afgesloten. Het verloop van de wegafsluiting wordt geëvalueerd. Bekeken wordt of er verbeterpunten mogelijk zijn voor de volgende afsluitingsweekenden. Die zijn op vrijdag 18 oktober 22:00 uur tot maandag 21 oktober 05:00 uur en van vrijdag 1 november tot en met 4 november 5.00 uur.

Top