Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Voorschoten 2019 (19-12-2018)

Dit item is verlopen op 14-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten heeft op 17 december 2018 de ‘Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Voorschoten 2019’ vastgesteld.

De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2019. Op dat moment worden de ‘Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Voorschoten 2015’ ingetrokken.

Inzage

De beleidsregels liggen gedurende twaalf weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Leidseweg 25 in Voorschoten.

De beleidsregels kunt u ook onder dit bericht downloaden

Top