Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2019 (19-12-2018)

Dit item is verlopen op 14-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten heeft op 17 december 2018 de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2019’ vastgesteld.

De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2019. Op dat moment worden de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2018’ ingetrokken.

Inzage

De beleidsregels liggen gedurende twaalf weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Leidseweg 25 in Voorschoten.

De beleidsregels zijn kunt u ook onder dit bericht downloaden.

Top