Beleidsregel voucherregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Voorschoten (22-07-2015)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli 2015 de Beleidsregel voucherregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Voorschoten vastgesteld.

Voor de voucherregeling worden middelen gebruikt die de gemeente van het Rijk ontvangt voor 2015 en 2016. Met de voucherregeling kan (aanvullende) huishoudelijke ondersteuning worden afgenomen. Dit draagt bij aan het langer behoud van werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen. Deze beleidsregel bevat de uitwerking van de voucherregeling, welke wordt beschouwd als een algemene voorziening zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorschoten 2015.

De beleidsregel treedt in werking op de dag na die van verschijning van deze bekendmaking en vervalt uiterlijk op 31 december 2016.

Inzage

De beleidsregel ligt gedurende twaalf weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 in Voorschoten. Het Klant Contact Centrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
De beleidsregel is tevens te downloaden onderaan deze pagina.

Top