Belangenvereniging Krimwijk organiseert 12 november duurzaamheidsbijeenkomst (31-10-2019)

Belangenvereniging Krimwijk organiseert op 12 november een kick-offbijeenkomst van het project ‘Krimwijk Duurzaam’. Alle inwoners van de Krimwijk zijn vanaf 19:30 uur van harte welkom in het Bondsgebouw. Het verduurzamen van de wijk staat hoog op de agenda van de Belangenvereniging Krimwijk. Ook bij de buurtgenoten leeft dit onderwerp. Al bijna 50 huishoudens hebben aangegeven eenmalig 275,00 euro bij te willen dragen aan het uitvoeren van een eerste onderzoek naar de mogelijkheden om het energie- en gasverbruik te reduceren tegen hooguit gelijkblijvende kosten. Daardoor, en door de toekenning van de subsidie door de Provincie Zuid-Holland, kan het project ‘Krimwijk Duurzaam’ van start gaan. Het project wordt in samenwerking met Kracht in de Wijk en de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) uitgevoerd.

Kick-off bijeenkomst

Kracht in de Wijk gaat samen met SEN per woningtype in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om energie- en gasverbruik te reduceren. Het resultaat dat voor de deelnemers uit het onderzoek beschikbaar komt, is een concrete lijst met mogelijke maatregelen, inclusief benodigde investering en verwachte terugverdientijd. Tijdens de kick-offbijeenkomst op 12 november wordt het plan van aanpak gepresenteerd. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Programma

  • 19.30 uur Inloop met koffie/thee/fris
  • 20.00 uur Welkomstwoord door de voorzitter
  • 20.05 uur Wethouder Monique Lamers: de wijk als essentiële partner in de verduurzaming
  • 20.15 uur Presentatie door Kracht in de Wijk en SEN
  • 20.40 uur Actieplan/tijdslijn
  • 21.00 uur Vragen en uitwisseling van ideeën
  • 22:00 uur Einde

Aanmelden

Inwoners van Krimwijk kunnen zich aanmelden door een e-mail met naam en adres te sturen naar belangenverenigingkrimwijk@gmail.com. U bent van harte welkom in de grote zaal van het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100 in Voorschoten. Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, maar heeft u wel interesse? Stuur dan een e-mail met uw vragen, suggesties en / of opmerkingen naar de belangenvereniging. U ontvangt dan ook achteraf de hand-outs.

Top