Baggerwerkzaamheden in Voorschoten (30-11-2017)

Dit item is verlopen op 27-12-2017.

Het hoogheemraadschap Rijnland voert tot aan de kerst 2017 werkzaamheden uit aan de watergangen in Voorschoten. De bagger wordt uit de watergangen (waar dit nodig is) verwijderd zodat de het water weer goed kan doorstromen. Het is mogelijk dat direct omwonenden hinder kunnen ervaren in de wijk door het werkverkeer. Voor vragen over de werkzaamheden kan er contact worden opgenomen met het hoogheemraadschap van Rijnland via het nummer 071 - 306 35 35.

Achtergrondinformatie baggeren

In alle wateren ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moet de bagger eens in de zoveel tijd worden weggehaald.. Dat noemen we baggeren. Hiermee komt de waterdiepte op het juiste niveau en voorkomen we water- of stankoverlast. Ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren.  

Top