Alle kinderen in Voorschoten doen mee! (17-07-2017)

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

De zomervakantie is net begonnen en het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg. Toch zullen gezinnen de komende weken voorbereidingen moeten treffen voor het nieuwe schooljaar. Schriften kopen, pennen, stiften, een rekenmachine, laptop et cetera. De kosten hiervoor kunnen aardig oplopen. Voor gezinnen met een laag inkomen is dit lastig op te brengen. Om hier in te ondersteunen heeft de gemeente minimaregelingen voor gezinnen met schoolgaande kinderen, samengevoegd in het zogenaamde kindpakket. Vraag ze op tijd aan om de aankopen te kunnen doen voor de start van het schooljaar.

Het is belangrijk dat ouders alles kunnen kopen om hun kinderen goed mee te kunnen laten doen op school. Het kindpakket bestaat niet alleen uit regelingen voor school, sport en cultuurkosten, maar ook voor kosten van de aanschaf van een computer en tablet. Allemaal dingen die kinderen nodig hebben om goed naar school te gaan.

Bart wil voetballen

“De vrienden van Bart gaan elke week naar voetbaltraining. Bart niet. Zijn ouders kunnen de contributie van de voetbalclub namelijk niet betalen. Zijn vader is zijn baan kwijtgeraakt en er zijn andere kosten die voorgaan. Bart mist het praten met zijn vrienden én het lekker kunnen voetballen. Totdat de moeder van Bart via school hoort dat je bij de gemeente een tegemoetkoming kunt aanvragen voor sportkosten van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Na het indienen van de aanvraag wordt de tegemoetkoming toegewezen. Bart zit nu ook op voetbal, en hoeft niets meer te missen.”

Kindpakket aanvragen

Inwoners van Voorschoten kunnen de regelingen in het kindpakket aanvragen via de Flitsbalie van gemeente Leidschendam-Voorburg of telefonisch via 14070 (optie 2 Leidschendam-Voorburg). Meer informatie over de inhoud van de regelingen vindt u op www.lv.nl/minima. Bekijk voor meer informatie ook de flyer (PDF-document 219 kB).

Top