9de noodverordening COVID-19 15 juli 2020 (17-07-2020)

De nieuwe, 9e, Noodverordening COVID-19 treedt op 15 juli 2020 in werking. De nieuwe noodverordening vervangt de versie van 1 juli 2020 (8e noodverordening). De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening is een klein aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • personen met een handicap in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres en gemeenschappelijke voorzieningen delen, hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
  • dit geldt ook voor personen met een handicap waar het houden van afstand ten opzichte van een begeleider of vaste mantelzorger niet mogelijk is;
  • in sauna en wellness dient placering plaats te vinden door het aanwijzen van een afgebakende locatie;
  • bezoek binnen verpleeghuizen en andere woonvormen voor ouderenzorg is toegestaan, tenzij zich COVID-19 besmettingen voordoen. In dat geval is bezoek enkel mogelijk met toestemming van de beheerder;
  • in instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs dienen personen van 13 jaar en ouder ook afstand tot elkaar te houden.

Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte en geef corona geen kans. Zo proberen we verspreiding en een eventuele tweede golf van het virus te voorkomen.

De volledige tekst van de 9e noodverordening kunt u onderaan dit bericht downloaden. 

Top