24/7 opvang kinderen ouders cruciale beroepen / 24/7 childcare for parents with crucial professions (31-03-2020)

De 24-uurs opvang is noodopvang waar ook ’s nachts en in het weekend opvang wordt geboden aan kinderen van 0 - ca 12 jaar tijdens de uitbraak van Covid-19.

Doel is dat in deze noodsituatie een ouder met een cruciaal beroep kan blijven werken, ook bij de nacht- of weekenddienst. Het is daarmee mogelijk dat opvang wordt geboden aan kinderen die normaal gesproken op school zijn, in de buitenschoolse opvang, dagopvang of gastouderopvang worden opgevangen. Dit geldt ook voor kinderen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.

Mocht 24/7 opvang niet mogelijk zijn of deze niet kan worden aangeboden door de eigen opvangorganisatie, dan kan contact worden opgenomen met Norlandia Kinderopvang, telefoonnummer 088 5791060. Graag aanmelden op de dag zelf voor 10.00 uur.

Information in English

The aim is that in this emergency a parent with a crucial occupation can continue to work, also during the night or weekend shift. It is therefore possible that care is provided for children who are normally at school, in out-of-school care, day care or childminder childcare. This also applies to children who do not normally use childcare.

If 24/7 childcare is not possible or it cannot be offered by you own childcare organization, you can contact Norlandia childcare, telephone number: 088 5791060. Please register on the day before 10 am.

Top