17e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 6 november 2020 (06-11-2020)

Vanaf vrijdag 6 november 2020 22:00 uur geldt de ‘17e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’.

Ten opzichte van de vorige noodverordening is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Verder blijven alle bepalingen uit de 16e Noodverordening, zoals door de premier in de persconferentie van 3 november aangekondigd, gelden.

De nu doorgevoerde wijzigingen:

Hier vindt u de volledige tekst van de noodverordening.

  • Het verbod om voor het publiek openstaande gebouwen open te stellen voor publiek, is niet van toepassing op:
    • Een buurt- of dorpshuis dan wel wijkcentrum waar op afspraak activiteiten gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen plaatsvindt.
    • Een bibliotheek, voor zover deze is opengesteld als afhaalfunctie of als locatie voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.
  • In het geval van bijzondere omstandigheden kan de voorzitter veiligheidsregio ontheffing verlenen voor een uitvaart met meer dan 30 genodigden.
Top