HOME  |  Marketingroadmap

Marketingroadmap

Met hun prachtige natuur, karakteristieke cultureel erfgoed en gezellige dorspscentra, bieden Voorschoten en Wassenaar veel kansen voor toerisme en recreatie. In de Marketingroadmap, met de titel ‘Vorstelijk Vrij’, laten ondernemers en aanbieders zien hoe zij die kansen willen pakken. De Marketingroadmap is een route om het verhaal van dit bijzondere gebied tot leven te brengen. Dit gebeurt met onderscheidende producten, routes, promotie en informatie.

Heeft u vragen over de Marketingroadmap?

Dan kunt u contact opnemen met Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing ‘Vorstelijke Vrij’ via info@vorstelijkvrij.nl.

Download de Marketingroadmap Vorstelijk Vrij (PDF-document 10 MB).

Top