TIJDELIJKE OPSTELLING WEEKMARKT VERLENGD TOT 1 APRIL 2022

Vanaf 5 juni 2021 is de weekmarkt op vrijdag in voorschoten verplaatst van de Voorstraat naar het Treubplein en het Sir Winston Churchillplein, dit in verband met de 1.5 meter richtlijn. Deze maatregel zou gelden tot 1 oktober 2021 maar het college van B&W heeft, gezien de onveranderde omstandigheden, besloten dat de verplaatsing van de vrijdagmarkt verlengd wordt tot 1 april 2022.

Wethouder Paul de Bruijn (Economische Zaken): “Het is voor het gemeentebestuur van Voorschoten een lastig besluit, omdat er verschillende belangen spelen in dit gebied. Deze tijd stelt ons echter voor uitdagingen die we alleen kunnen oplossen als we rekening houden met elkaar. Wij verwachten daarom dat er begrip is voor het besluit om de tijdelijke opstelling van de weekmarkt te verlengen.”

Indeling Markt

De indeling van de markt is op kleine punten aangepast. Door deze aanpassingen wordt meer ruimte geboden aan bezoekers van de markt en wordt het zicht op en bereikbaarheid van de reguliere ondernemers aan het Treubplein op marktdagen verbeterd. De nieuwe indeling vindt u onderaan deze pagina. 

Parkeren

Bezoekers van ons centrum kunnen ook op marktdagen gratis parkeren in de parkeergarage van de Albert Heijn of de Dirk. Beide garages bieden voldoende parkeergelegenheid en zo blijft ons centrum makkelijk en snel bereikbaar voor u.

Marktopstelling