Aanleiding

Voor Leidseweg noord deel zuid is groot onderhoud noodzakelijk. Naast rioolvervanging is door de raad op 4 oktober 2018 besloten de weg te herinrichten naar een 30 km zone. Het schetsontwerp is samen met de bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar leidsewegnoord@voorschoten.nl.

Planning

De werkzaamheden zijn op donderdag 26 mei 2022 afgerond. De Leidseweg gaat die dag om 10.00 uur weer open. Nadere informatie hierover volgt.

25 mei starten de werkzaamheden

Alliander start 25 mei met het verleggen van een gasleiding. Tijdens de werkzaamheden van Alliander gaat ook de aannemer in een andere fase aan de slag met het vervangen van het riool en de herinrichting. Er wordt gestart ter hoogte van de Piet Heijnlaan en dan wordt er in fases gewerkt richting de Voorschoterweg. De werkzaamheden zijn naar verwachting in april 2022 afgerond.

Aannemer

De firma J. Bijleveld BV gaat in opdracht van de gemeente de reconstructie werkzaamheden uitvoeren. De uitvoerder is Dhr. Gerbert van Triest. Hij is regelmatig aanwezig op het werk. Heeft u vragen over de uitvoering spreek hem aan of mail naar info@bijleveldbv.nl, op telefoonnummer 071-3412309 is de aannemer ook bereikbaar.

Afsluiting en omleiding

Tijdens de werkzaamheden van Alliander rijdt het verkeer over 1 weghelft. Er worden verkeerslichten geplaatst om het verkeer in goede banen te leiden. Voor de reconstructie werkzaamheden wordt de weg per fase geheel afgesloten. De omleidingsroute loopt via de Piet Heynlaan, de Admiraal de Ruytersingel, de Van Beethovenlaan en de Mozartlaan.

Voordat de weg van een nieuwe fase wordt opengebroken krijgen de bewoners hiervan bericht van de aannemer. De woningen zijn met de auto niet te bereiken. Voor het bereiken van de woning te voet worden loopschotten gebruikt.

Twee of één richtingsverkeer?

We hebben vragen gekregen over de nieuwe verkeerssituatie, daarom hier een korte toelichting: De Leidseweg noord deel zuid wordt heringericht naar een 30-km-zone en blijft een twee-richting-verkeersweg.

Oplaadpalen elektrische auto's

Er zijn regelmatig vragen gesteld of er met de reconstructie oplaadpalen voor elektrische auto’s aangelegd kunnen worden. Oplaadpalen worden door een extern bedrijf en alleen op aanvraag van een bewoner aangelegd. Alle informatie over de oplaadpalen en het aanvragen ervan vind u op de verkeerspagina.

Doorgaandverkeer bord bij kruising Trompweg/Leidseweg

Tijdens de informatieavond van 3 december 2019 is aangegeven dat we gaan bekijken of het doorgaande verkeer bij de kruising Trompweg/Leidseweg meer via de Admiraal de Ruytersingel geleid kan worden door middel van een verkeersbord. Dit bord wordt geplaatst als de nieuwe inrichting gerealiseerd is. De nieuwe situatie op deel zuid wordt dan aangegrepen om te promoten dat het doorgaande verkeer via de Admiraal de Ruytersingel gaat rijden.