HOME  |  Zwemmen in Voorschoten

Zwemmen in Voorschoten

In opdracht van de gemeenteraad is vorig jaar een onafhankelijke Taskforce (werkgroep) ‘zwemmen in Voorschoten’ aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek. Deze bevindingen staan in het rapport ‘zwemmen in Voorschoten’ (PDF-document 651 kB). Daaropvolgend besloot het gemeentebestuur een vervolgonderzoek te starten met daarin een uitwerking van verschillende scenario’s. Een Dorpsdialoog maakte onderdeel uit van dit onderzoek.

In dit vervolgonderzoek werden de volgende vier scenario’s uitgewerkt:

  • Een volledige zwembadfunctie elders in Voorschoten
  • Een beperkte zwembadfunctie elders in Voorschoten
  • Het huidige zwembad “Het Wedde” in enigerlei vorm behouden
  • Sluiting zwembad “Het Wedde” op termijn en voor behoud van een beperkte zwembadfunctie aansluiten bij zwembaden in de (directe) omgeving van Voorschoten

Het adviesbureau Keizers & Visser heeft na uitwerking van deze vier varianten de mogelijke keuzes teruggebracht naar twee:

  • A. Doorzetten van het genomen besluit en (vermoedelijke) sluiting van het zwembad per 31 december 2020 en zorg dragen voor ordentelijke afwikkeling van Sportfondsen Voorschoten B.V.;
  • B. Voortzetten van de huidige exploitatie van zwembad “Het Wedde”.

Bekijk het gehele rapport van Keizers & Visser (PDF-document 497 kB).

Proces

Op 7 mei heeft het adviesbureau het rapport toegelicht aan het college van B & W. Het college deelt het advies dat de nieuwbouwvarianten afvallen. Bij het aanbieden van de kadernota (eerste stap om te komen tot een begroting) zal het college aangeven welke van de twee varianten haar voorkeur heeft. Dit op basis van de beschikbare financiële middelen in relatie tot andere projecten. Om een juiste integrale afweging te kunnen maken, kiest het college ervoor om optie B in de kadernota te verwerken. Zo kan de raad, naast andere financiële vraagstukken, ook deze uitwerking meenemen in haar totaalafweging. Op 11 juli 2019 nam de gemeenteraad het besluit om het zwembad minimaal vijf en maximaal 10 jaar te behouden.

Bedankt voor uw inbreng!

Wij danken u voor het delen van uw kennis en ideeën met ons! Uw inbreng stelden wij zeer op prijs. Via onze website en social media kanalen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar zwembad@voorschoten.nl.

Top