HOME  |  Woonvisie 2019 - 2022

Woonvisie 2019 - 2022

De woonvisie is opgesteld om bij te dragen aan de instandhouding, en waar mogelijk verbetering, van de kwaliteiten van Voorschoten als woongemeente. In de woonvisie beschrijft de gemeente Voorschoten het beleid voor het wonen voor de periode 2019 - 2022. De woonvisie vormt de basis voor de woningbouw in de gemeente en voor de prestatieafspraken met de corporaties. De woonvisie 2019 - 2022 kunt u downloaden (PDF-document 1 MB).

Top