HOME  |  Woonvisie 2016-2019

Woonvisie 2016-2019

De woonvisie is opgesteld om bij te dragen aan de instandhouding, en waar mogelijk verbetering, van de kwaliteiten van Voorschoten als woongemeente. In de woonvisie beschrijft de gemeente Voorschoten het beleid voor het wonen voor de periode 2016 - 2019. De woonvisie vormt de basis voor de woningbouw in de gemeente en voor de prestatieafspraken met de corporaties. De woonvisie 2016-2019 kunt u downloaden (PDF-document 1 MB).

Top