HOME  |  Voorschoten Voor Elkaar

Voorschoten Voor Elkaar

Meedoen in de samenleving. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. Voor die mensen is Voorschoten Voor Elkaar een eerste aanspreekpunt. Zij helpen de inwoners van Voorschoten om met elkaar te bouwen aan een prettige, leefbare en veilige samenleving. Hierbij werken zij samen met andere maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en bewoners op wijk- en buurtniveau. Voorschoten Voor Elkaar doet dit door Voorschotenaren met elkaar in contact te brengen, te ondersteunen en door thuis en in de wijk diensten te verlenen op het gebied van welzijn, mantelzorg, vrijwillige inzet en burenhulp.

Hiernaast zet Voorschoten Voor Elkaar zich in voor vrijwilligers en onderhouden zij het platform www.voorschotenvoorelkaar.nl. Hierop staan vraag en aanbod voor vrijwillige inzet. Daarnaast worden er ook cursussen en workshops georganiseerd voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

Contactgegevens

Voorschoten Voor Elkaar
(in het Silver Business Center)
Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten
T. 071 - 561 9001
info@voorschotenvoorelkaar.nl
www.voorschotenvoorelkaar.nl

Inloop & telefonisch bereikbaar: Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 15.00 uur

De Vrijwilligersmarkt

De Vrijwilligersmarkt vindt ieder jaar plaats als onderdeel van het Weekend van Voorschoten. Deze markt biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om hun organisatie onder de aandacht te brengen.

De vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle Voorschotenaren die voor of binnen een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Als mensen elkaar vinden via het digitale platform en vrijwilligerswerk verrichten dat niet onder een organisatie valt, geldt deze verzekering niet. Dan geldt de eigen WA-verzekering.

Te downloaden:

Top