HOME  |  Voorschoten brengt centrumdrukte in kaart

Voorschoten brengt centrumdrukte in kaart

De komende periode worden bezoekers van het centrum geteld. Op een strategische locatie in het centrumwinkelgebied  is een telpunt ingericht dat registreert hoeveel  personen er in een bepaalde tijd aanwezig zijn.

Het meten van de bezoekersstromen levert de centrumondernemers waardevolle informatie op. Ondernemers en gemeente spannen zich al enige tijd gezamenlijk in om het Voorschotense centrum te versterken en aantrekkelijker maken. Deze inspanningen zijn erop gericht dat er meer bezoekers vaker komen en meer tijd doorbrengen in het centrum. Dit heeft zijn effect op het aantal bezoekers. Door de passanten te tellen kan dit effect nauwkeurig worden gemeten.

Wifitellen veelgebruikte methode

Wifitellen is een veel gebruikte methode om bijvoorbeeld ook lengtes van files te meten. Het systeem registreert alleen aantallen. De overige gegevens worden versleuteld zodat ze niet naar een specifieke persoon kunnen leiden. De afspraak is dat het bedrijf Citytraffic bij het wifitellen de regels voor bescherming van privacy in acht neemt.

Wie registratie via wifitellen niet op prijs stelt, kan zich afmelden via de website van Citytraffic.

Het telpunt in Voorschoten hangt in de Schoolstraat ter hoogte van het Kerkplein. 

Top