HOME  |  Vlietwijk

Vlietwijk

Van 30 juli tot en met 6 augustus voert aannemer Van Gelder een aantal rest,- en herstelwerkzaamheden uit. Het gaat om het repareren van een verzakking in het Govert Flinkplantsoen en om het aanleggen van uitritten in de Professor Einsteinlaan. Op andere plekken in de wijk voert de aannemer kleinere werkzaamheden uit. 

Algemeen

Gemeente Voorschoten heeft in Vlietwijk het riool en de openbare ruimte opgeknapt. Er is een gescheiden riool aangelegd, straten en stoepen zijn opgehoogd en er zijn nieuwe tegels gelegd. Er zijn extra parkeerplaatsen bijgekomen. Ook is er in sommige straten éénrichtingsverkeer ingevoerd. Er is nieuwe openbare verlichting geplaats. Hierbij is gekozen voor LED verlichting. Eind december 2017 zijn alle werkzaamheden afgerond. In de eerste drie maanden van 2018 voert de aannemer nog een aantal werkzaamheden uit, waaronder het aanleggen van waterafvoer in het Frans Halsplantsoen en het plaatsen van extra fietsbeugels aan het Johan Vermeerplantsoen.

Vragen

Voor vragen of meldingen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via:

Te downloaden documenten

Top