HOME  |  Visie

Visie

In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord gesloten. In dit akkoord hebben 197 landen afspraken gemaakt om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De nieuwe regering heeft aangekondigd het akkoord van Parijs te gaan vertalen in een nationaal Klimaatakkoord. Nu een landelijk Klimaatakkoord in de maak is en we op regionaal niveau hard samenwerken aan het ontwikkelen van een Regionale Energie Strategie (RES) is het van groot belang om de vraag-stukken rondom duurzaamheid, klimaat en energietransitie ook op lokaal niveau goed in te bedden.

Onze aandacht gaat uit naar hoe we dit gaan bereiken. Dit kunnen we alleen samendoen. De gemeente samen met de inwoners en de ondernemers. We willen de goede ideeën en innovatiekracht in de samenleving optimaal benutten. Onze aandacht gaat daarom vooral uit naar het in uitvoering krijgen van maatregelen binnen onze gemeente. Door te doen, laten we zien dat het kan!

Belangrijke feiten & cijfers

De Klimaatmonitor

Vragen

Heeft u vragen over het gemeentebeleid? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl.

Top