HOME  |  Visie

Visie

In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord gesloten. In dit akkoord hebben 197 landen afspraken gemaakt om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De regering heeft het akkoord van Parijs vertaald in een landelijk Klimaatakkoord. Het landelijk Klimaatakkoord wordt momenteel ondertekend door verschillende partijen. Tijdens de Buitengewone ALV van 29 november 2019 stelt het bestuur van de VNG aan haar leden voor om van start te gaan met het Klimaatakkoord. Op regionaal niveau wordt hard samengewerkt aan het ontwikkelen van een Regionale Energie Strategie (RES). Het is het van groot belang om de vraagstukken rondom duurzaamheid, klimaat en energietransitie ook op lokaal niveau goed in te bedden.

De gemeente Voorschoten heeft de ambitie om in 2030 energie neutraal te worden. We werken de aanpak hiervoor uit in het milieubeleidsplan. De gemeenteraad zal het plan in 2020 vaststellen. Na vaststelling leest u hier op deze pagina meer over.

Belangrijke feiten & cijfers

De Klimaatmonitor

Vragen

Heeft u vragen over het gemeentebeleid? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl.

Top