HOME  |  Verkiezingen Europees Parlement

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. De kandidatenlijst kunt u downloaden (PDF-document 547 kB).

Stempas én identiteitsbewijs

Voorafgaand aan de verkiezingen ontvangt u uw stempas. Deze wordt op of kort na 4 mei 2019 bezorgd. Met uw stempas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen Voorschoten. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt vermeld, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal in de gemeente te stemmen dan kan dat. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, dus geldig tot 23 mei 2014. Als u zich niet kunt identificeren dan mag u niet stemmen. Neem bij het stemmen naast uw stempas dus ook een identiteitsbewijs mee!

Géén stempas ontvangen of u bent de stempas kwijtgeraakt?

U kunt een vervangende  stempas aanvragen door contact op te nemen met het KCC, gemeentehuis, Leidseweg 25. U kunt een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen, 22 mei 2019 tot 12.00 uur.  Indien u op de dag van de verkiezing niet in het bezit bent van uw stempas dan kunt u niet stemmen.

Stemlokalen

De adressen van de stemlokalen van de gemeente Voorschoten zijn:

1. Schoolstraat 2, kerk Het Kruispunt * 
2. Professor Einsteinlaan 2f, “Vliethuis” * 
3. Bachlaan 21, woonzorgcentrum Adegeest * 
4. Kuyperbrink 10, school Het Kompas * 
5. Jan Evertsenlaan 2, “De Ontmoeting” * 
6. A. Jacobsplantsoen 97, buurthuis Alettahof * 
7. Rossinidreef 1, seniorenflat Rossini * 
8. Pr. Marijkelaan 4, cultureel centrum * 
9. Bar S vd Oyelaan 39, buurthuis De Boschbloem * 
10. Burg Van der Haarplein 1, brandweerkazerne * 
11. Leidseweg 100, “Bondsgebouw” * 
12. Stationsplein 1, taxi Avance 
13. Voorstraat 17, museum Voorschoten * 
14. Ter Lips 1 B, school De Vos * 
15. Annie M.G. Schmidtlaan 134, “Catalpa” * 

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De stemlokalen met * zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u  niet persoonlijk uw stem uit kunt brengen, dan kunt u ook iemand anders laten stemmen. Dit kan op twee manieren.

A. machtiging door overdracht van de stempas

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen, en u zet beiden uw handtekening. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Voorschoten woont en ook een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor de verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, dus geldig tot 23 mei 2014.

B. Schriftelijke aanvraag volmacht (model L8)

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Voorschoten woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Dan kan dat d.m.v. een “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”, model L8. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Daarvoor zijn aanvraagformulieren beschikbaar bij het KCC op het gemeentehuis, Leidseweg 25 en deze kunt u downloaden (PDF-document 170 kB). Een ingevuld aanvraagformulier moet uiterlijk 20 mei 2019  ingediend zijn bij de gemeente Voorschoten, t.a.v. team verkiezingen, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Als uw verzoek om bij volmacht te stemmen is ingewilligd, ontvangt de kiezer die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Uw stempas is dan niet meer geldig. U mag niet meer zelf gaan stemmen. Degene die voor u gaat stemmen, moet dit doen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen per verkiezing heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan u al een kiezerspas is verstrekt. U kunt een volmacht niet meer intrekken.

Stemmen met een kiezerspas (model K6) / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente

Met een kiezerspas voor het Europees Parlement kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Nederland.

U kunt een kiezerspas op twee manieren aanvragen.

A. Schriftelijke aanvraag

Aanvraagformulieren, model K6, zijn beschikbaar bij het KCC op het gemeentehuis, Leidseweg 25 en kunt u downloaden (PDF-document 136 kB). Het aanvraagformulier, en de stempas, moeten uiterlijk 20 mei 2019  zijn ingeleverd bij de gemeente waar u op 9 april 2019 als kiezer bent geregistreerd.

B. Mondelinge aanvraag

De kiezer kan t/m dinsdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. Bij het KCC van de afdeling Publiekszaken moet de stempas worden overgelegd. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Tijdelijk in het buitenland tijdens verkiezingen Europees Parlement?

U staat wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief. Lees de informatie hierover op de website van de gemeente Den Haag.

Overige informatie

De lijsten met kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen wor­den in Voorschoten huis aan huis bezorgd op of na 9 mei 2019. Voor slechtzienden is er op de verkiezingsdag, in ieder stemlokaal, een in zeer groot lettertype uitgevoerde kandidatenlijst en een loupe aanwezig.

Meer informatie over de verkiezingen kunt u opvragen bij het team verkiezingen bereikbaar via 14 071 of via verkiezingen@voorschoten.nl. Het bezoekadres is: Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten.

Te downloaden:

Top