HOME  |  Verkiezing Provinciale Staten en verkiezing Hoogheemraadschap Rijnland

Verkiezing Provinciale Staten en verkiezing Hoogheemraadschap Rijnland

Op woensdag 20 maart 2019 van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Stempas én identiteitsbewijs

Voorafgaand aan de verkiezingen ontvangt u uw stempas(sen). Uw stempas wordt op of kort na 2 maart 2019 bezorgd. Wanneer u de Nederlandse nationaliteit bezit dan ontvangt u 2 stempassen. Bent u geen Nederlander dan ontvangt u alleen een stempas voor de verkiezing van het waterschap.

Met uw stempas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt vermeld, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal in de gemeente te stemmen dan kan dat. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, dus geldig tot 21 maart 2014. Als u zich niet kunt identificeren dan mag u niet stemmen.

Neem bij het stemmen naast uw stempas dus ook een identiteitsbewijs mee!

Géén stempas ontvangen of u bent de stempas kwijtgeraakt?

U kunt een vervangende stempas aanvragen door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum via 14 071 of een e-mail te sturen aan verkiezingen@voorschoten.nl. U kunt een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen, 19 maart 2019 tot 12.00 uur. Indien u op de dag van de verkiezing niet in het bezit bent van uw stempas dan kunt u niet stemmen.

Stemlokalen

 1. Kerk Het Kruispunt, Schoolstraat 2 *
 2. Vliethuis, Professor Einsteinlaan 2f *
 3. Woonzorgcentrum Adegeest, Bachlaan 21 *
 4. School Het Kompas, Kuyperbrink 10 *
 5. De Ontmoeting, Jan Evertsenlaan 2 *
 6. Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 *
 7. Seniorenflat Rossini, Rossinidreef 1 *
 8. Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4 *
 9. De Boschbloem, Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 39 *
 10. Brandweerkazerne, Burgemeester Van der Haarplein 1 *
 11. Bondsgebouw, Leidseweg 100 *
 12. Taxi Avance, Stationsplein 1
 13. Museum Voorschoten, Voorstraat 17 *
 14. Basisschool De Vos, Ter Lips 1 B *
 15. Catalpa, Annie M.G. Schmidtlaan 134 *

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
De stemlokalen met een * zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet persoonlijk uw stem uit kunt brengen, dan kunt u ook iemand anders laten stemmen. Dit kan op twee manieren.

A. machtiging door overdracht van de stempas

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen, en u zet beiden uw handtekening. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Voorschoten woont en ook een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde Provinciale Staten en/of Waterschap.

Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen.

Van belang is wel dat de gemachtigde per verkiezing niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Voor de verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, dus geldig tot 21 maart 2014.

B. Schriftelijke aanvraag volmacht (model L8)

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Voorschoten woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde Provinciale Staten en/of hetzelfde waterschap. Dan kan dat door middel van een “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”, model L8. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Daarvoor zijn aanvraagformulieren beschikbaar bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Leidseweg 25 en deze kunt u downloaden (word-document, 15 kB)

Een ingevuld aanvraagformulier moet uiterlijk 15 maart 2019  ingediend zijn bij de gemeente Voorschoten, t.a.v. team verkiezingen, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Als uw verzoek om bij volmacht te stemmen is ingewilligd, krijgt u daarvan schriftelijk bericht en ontvangt de kiezer die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Uw stempas is dan niet meer geldig. U mag niet meer zelf gaan stemmen. Degene die voor u gaat stemmen, moet dit doen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen per verkiezing heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan u al een kiezerspas is verstrekt. U kunt een volmacht niet meer intrekken.

Stemmen met een kiezerspas (model K6) / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente

Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Zuid-Holland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het betreffende Hoogheemraadschap. Let op de grenzen van de provincie zijn niet hetzelfde als die van het waterschap.

U kunt een kiezerspas op twee manieren aanvragen.

A. Schriftelijke aanvraag

Aanvraagformulieren, model K6, zijn beschikbaar bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Leidseweg 25 en deze kunt u downloaden (word-document 14 kB). Het aanvraagformulier, en de stempas, moeten uiterlijk 15 maart 2019  zijn ingeleverd bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 als kiezer bent geregistreerd.

B. Mondelinge aanvraag

De kiezer kan tot en met dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. Bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis moet de stempas worden overgelegd. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Overige informatie

De lijsten met kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen wor­den in Voorschoten huis aan huis bezorgd op of na 7 maart 2019. Voor slechtzienden is er op de verkiezingsdag, in ieder stemlokaal, een in zeer groot lettertype uitgevoerde kandidatenlijst en een loupe aanwezig.

Meer informatie over de verkiezingen kunt u ook opvragen bij het team verkiezingen bereikbaar via telefoonnummer 14 071 of via verkiezingen@voorschoten.nl.

Locaties verkiezingsborden

 • op de hoek Karel Doormanlaan / van Dulmplein;
 • Rouboslaan, tegenover de Papelaan-West;
 • Koningin Julianalaan
 • op de hoek van Beethovenlaan / Mozartlaan;
 • op de hoek Raadhuislaan / Vlietzicht;
 • op de hoek Koninklijke Marinelaan / rechts van de ingang naar het parkeerterrein van Brandweer en sporthal
Top