HOME  |  Verkeer  |  Verkeersplan

Verkeersplan

Gemeente Voorschoten heeft een verkeersplan opgesteld voor de periode 2017-2020.
In ons verkeersbeleid richten wij ons daarbij op het verbeteren van:

  1. Verkeersveiligheid
  2. Leefbaarheid
  3. Bereikbaarheid

Hierbij maken we onderscheid tussen verschillende soorten verkeer, namelijk voetgangers, fietsverkeer, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Ook komt parkeren aan bod in het verkeersplan.

Het verkeersplan kunt u downloaden (PDF-document 833 kB).

Top