HOME  |  Verkeer

Verkeer

Voorschoten wil voor iedereen toegankelijk zijn. Een goed verkeers- en vervoersbeleid kan daarom niet ontbreken. Op deze pagina vindt u meer informatie over verkeer, parkeren en het openbaar vervoer in Voorschoten.

Het verkeersplan

Gemeente Voorschoten heeft een verkeersplan opgesteld voor de periode 2017-2020.

Oplaadpalen elektrische auto's

Gemeente Voorschoten stimuleert het gebruik van elektrische auto's. Voor elektrische auto’s staat al een aantal elektrische oplaadpunten verspreid door de gemeente. Dat worden er in de toekomst nog meer. Ook kunt u een oplaadpaal aanvragen.

Verkeersonveilige situatie melden

Meld het bij de gemeente als u een onveilige verkeerssituatie ziet.

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. Meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart.

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Meer informatie over de gehandicaptenparkeerplaats.

Top